Zieleń

Zakres działalności:

PROJEKTOWANIE "PROJEKTY KONCEPCYJNE I TECHNICZNE"

 • ogrody przy domach jednorodzinnych
 • aranżacje dachów zielonych, patia, ogrody zimowe
 • zieleń miejska: parki, zieleńce, tereny sportowe, wypoczynkowe,
  przemysłowe, wiejskie
 • place zabaw dla dzieci i młodzieży, tereny przy szkołach i przedszkolach
 • zieleń izolacyjna
 • zieleń osiedlowa
 • tereny wokół firm i budynków użyteczności publicznej
 • mała architektura ogrodowa: nawierzchnie, ogrodzenia, pergole, trejaże, elementy wodne.

NADZORY AUTORSKIE

INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE TERENÓW ZIELONYCH

REALIZACJE
PROJEKTYProces projektowy


Etap I WIZJA LOKALNA
Wizyta w miejscu przyszłej inwestycji.
Podczas pierwszego spotkania na działce będziemy mogli zapoznać się z Państwa oczekiwaniami i sugestiami, jak również obejrzeć teren, który będzie objęty projektem, dokonać szczegółowych pomiarów, nanieść na plan sytuacyjny obiekty istniejące, wykonać w razie potrzeb inwentaryzację roślinną.

Etap II PROJEKT KONCEPCYJNY
Projekt koncepcyjny powstaje w oparciu o wcześniejszą rozmowę z Klientem. Po akceptacji koncepcji, przystępujemy do opracowania projektu wykonawczego.

Projekt koncepcyjny - skład oferty :

 1. Rzut z góry, wersja plastyczna, kolorowa (na planszy), na ogół 2;
 2. Wykaz drzew, krzewów oraz bylin (poszczególne drzewa i krzewy powyżej 1 m wys. opisane na rzucie, pozostałe rośliny - w wykazie w grupach; wykaz nie zawiera zestawień ilościowych);
 3. Trzy spotkania w tym: 1 wizja lokalna na terenie działki i 2 w biurze;
 4. Przykładowe fotografie ogrodów, inspiracji do Państwa inwestycji.

Etap III PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy

Uzależniony jest od ilości i stopnia dokładności projektowanych elementów.
W zależności od wcześniejszych ustaleń, projekt końcowy zawiera :

 • rzut - wykonany po wcześniejszej konsultacji i zgodny z Państwa życzeniami (wraz ze wszystkimi detalami, jak np. skalniak, oczko wodne, placyk wypoczynkowy itp),
 • spis roślinności z uwagami dotyczącymi gatunków,
 • propozycję oświetlenia,
 • propozycję nawierzchni,
 • propozycję małej architektury i jej otoczenia,
 • przekrój terenu,
 • opisu roślin użytych w projekcie (wysokość, termin i kolor kwitnienia) wraz z uwagami na temat pielęgnacji,
 • rozstawę sadzenia i całkowitą ilość roślin,
 • kosztorys - na życzenie.

 

E-PROJEKT:

Dla tych z Państwa, którzy mieszkają w znacznej odległości od Rzeszowa i Warszawy (pow. 70km) oferujemy projekty on-line, wykonywane drogą elektroniczną (w celu poznania szczegółów prosimy o kontakt)

Jak to się odbywa :
zamawiający projekt przesyła pocztą elektroniczną plan posesji, zdjęcia poglądowe i swoje sugestie
wykonujemy na podstawie dostarczonych materiałów projekt
na projekt składa się:

 • rzut ogrodu, układu dróg i ścieżek, nasadzeń roślinnych, w skali 1:100 lub 1:200,
 • arkusz z zestawieniem roślin, powierzchni, materiałów
 • opcjonalnie odręczne szkice dotyczące fragmentów projektu, wizualizacje małej architektury - płatne dodatkowo.

Projekt zawsze jest pewnym przybliżeniem, a przy realizacji trzeba dokonywać drobnych korekt, choćby wynikających z rozmiarów zakupionych roślin, dlatego tak wykonany projekt ma wystarczającą dokładność aby posłużył do udanej realizacji.

 


 

CENNIK: 

Wycena indywidualna, po zapoznaniu się z terenem i po wstępnych rozmowach z Inwestorami.

 


 

Na projekt składa się:

 • rzut układu ogrodu, nasadzeń roślinnych, w skali 1:100 lub 1:200
 • arkusz z zestawieniem roślin, powierzchni, materiałów.
 • opcjonalnie odręczne szkice dotyczące fragmentu projektu lub wizualizacje małej architektury, za dodatkową opłatą
 • koszt projektu jest niezależny od budowy ogrodu

 


 

Dodatkowo:

INWENTARYZACJA DRZEW I OCENA STANU ZDROWIA

 • 1 drzewo (ogólna) - 15 - 25 zł

 • 1 drzewo (szczegółowa) - 100 - 150 zł

NADZÓR BUDOWLANY – NAD REALIZACJĄ PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ KLIENTA

 • 1 godzina - 50 - 100 zł